Meteen naar de inhoud

Stakeholders

Volwassenheidsmodel informatiebeveiliging

  • Blog

Weten hoe het staat met de informatiebeveiliging over de volledige breedte? Daar is het ‘volwassenheidsmodel informatiebeveiliging‘ van de NBA (Accountants) een mooi hulpmiddel voor.

Via workshops met belanghebbenden kan er op ongeveer 80 onderdelen worden bepaald hoever de organisatie is. Er wordt daarna direct de link gelegd met bekende frameworks om verbeteringen te implementeren.

Scoping van een project

  • Blog

Voor een project binnen de informatievoorziening of IT is het verstandig vooraf te bepalen wat er wordt gedaan en wat niet. Met andere woorden: wat is in scope en wat is out of scope.

Hanteer bijvoorbeeld de volgende stappen:

  1. Begin met het in kaart brengen van de belanghebbenden
  2. Achterhaal de ‘wens achter de vraag’ via de voice of the customer of voice of the business
  3. Werk dit uit door te bepalen wat de succesfactoren zijn: critical to quality
  4. Plot deze factoren met het zgn. KANO-model om de volgorde (lees: prioriteit) vast te stellen

De uitkomst kan als input dienen voor de inhoud van een projectvoorstel of projectplan – afhankelijk van hoe uitgebreid de stappen worden doorlopen – en is aan te vullen met een risico-analyse, begroting, etc.

Succes!