Meteen naar de inhoud

IT

Business analyse

 • Blog

Een business analyse zorgt ervoor dat de doelen van een organisatie worden vertaald in specifieke acties, om deze doelen te kunnen behalen. Over het algemeen is een business analyse mogelijk op drie niveaus:

 • Strategische analyse – wat zijn onze sterke punten?
 • Procesanalyse – hoe werken processen en systemen optimaal samen?
 • Productanalyse – welke (IT)-oplossing sluit het beste aan bij onze wensen?

Veranderingen in de informatievoorziening en/of het aanschaffen, dan wel bouwen, van informatiesystemen hebben baat bij een business analyse vooraf.

Kijk voor meer informatie eens op bptrendsassociates.com.

Functioneel ontwerp

 • Blog

Een veelgebruikte aanpak om werkzaamheden in de IV/IT te beschrijven is het maken van een ‘functioneel ontwerp’. In een functioneel ontwerp beschrijf je de functionaliteiten die nodig zijn als uitwerking van de wensen van de klant of gebruiker.

Praktisch gezien wordt hiervoor vaak gekozen voor het format van ‘User Story’. Een User Story schrijf je vanuit de vraagsteller: als [rol] wil ik [functionaliteit] zodat ik [x] kan bereiken met [x] randvoorwaarden.

Het stukje randvoorwaarden vind ik een goede toevoeging om te zorgen dat de User Stories specifiek genoeg worden opgeschreven. Daarbij raad ik aan om: A. altijd de ‘non-functionals’ (bijv. performance) en B. een referentie naar het grotere plaatje (bijv. een stroomschema, wireframe of architectuur) op te nemen.

Scoping van een project

 • Blog

Voor een project binnen de informatievoorziening of IT is het verstandig vooraf te bepalen wat er wordt gedaan en wat niet. Met andere woorden: wat is in scope en wat is out of scope.

Hanteer bijvoorbeeld de volgende stappen:

 1. Begin met het in kaart brengen van de belanghebbenden
 2. Achterhaal de ‘wens achter de vraag’ via de voice of the customer of voice of the business
 3. Werk dit uit door te bepalen wat de succesfactoren zijn: critical to quality
 4. Plot deze factoren met het zgn. KANO-model om de volgorde (lees: prioriteit) vast te stellen

De uitkomst kan als input dienen voor de inhoud van een projectvoorstel of projectplan – afhankelijk van hoe uitgebreid de stappen worden doorlopen – en is aan te vullen met een risico-analyse, begroting, etc.

Succes!

Handige tools

 • Blog

Onderstaand 5 voorbeelden van handige (gratis) tools om te gebruiken in het domein van IT/IV:

 1. Notepad++ – code editor
 2. Screenpresso – screenshots vastleggen
 3. Diagrams.net – voor het maken van flows
 4. MxToolbox – basale checks voor een IP-adres, domein of host
 5. Pen en papier 🙂

Model voor IV

 • Blog

Een bekend model om de informatievoorziening te beoordelen is het ‘9-vlaksmodel‘. Ik vind het zelf een krachtig middel om het onderscheid – maar ook de samenhang – tussen IT en informatiemanagement aan te duiden.

Op de 9 vlakken zijn weer andere frameworks en best practices te plotten, zoals BiSL, ASL, ITIL of COBIT.